Naar inhoud

Home Partnerinformatie Nieuws Afschaffing beroepskennis Bouw in Vlaanderen vanaf 01/01/2019

Terug naar het overzicht

19-10-18 Afschaffing beroepskennis Bouw in Vlaanderen vanaf 01/01/2019

De Vlaamse Ministerraad van 19 oktober heeft beslist om de beroepskennis van de bouwvakberoepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Deze zomer werd al een princiepsakkoord afgesloten en werd advies gevraagd aan de SERV. Nu er ook het gunstige advies van de Raad van State is, heeft Minister Muyters het geagendeerd op de Ministerraad en daar werd het akkoord dus bekrachtigd. De volgende stappen zijn de goedkeuring in het Vlaamse Parlement en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf dat het besluit gepubliceerd is, kunnen de ondernemingsloketten inschrijvingen doen van alle bouwvakactiviteiten die na 31/12/2018 starten zonder verder controle.
Aangezien eerder al verplichtingen met betrekking tot de basiskennis van het bedrijfsbeheer en ook de andere beroepskennis in Vlaanderen afgeschaft werden, zal er vanaf 1 januari dus geen voorafgaande controle van ondernemersvaardigheden meer nodig zijn.

Eerder deze zomer besliste het Waalse gewest al om de beroepskennis van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, masseur, voetverzorger en tandtechnieker af te schaffen. Een ingangsdatum is echter nog niet gekend.

Van het Brusselse front is er momenteel geen nieuws.

Het is het domicilieadres (eenmanszaken) en het maatschappelijk adres (vennootschappen) dat bepaalt welke wetgeving er gevolgd moet worden.
We volgen dit uiteraard verder op en zullen u inlichten wanneer er verdere wijzingen zijn.

Contact

Acerta events

Bekijk het aanbod

Samenwerken met Acerta
Geïntegreerde dienstverlening
Opleidingen
Samenwerken met uw klanten
Lanceer uw starters
Begeleid uw zelfstandigen
Ondersteun uw werkgevers
Tools
Uw tools
Tools voor uw klanten
€-conometer
Partnerinformatie
Documenten
Publicaties
Nieuws
Events
Nieuwsbrief