Naar inhoud

Volmachten

Volmacht Klantenportaal | 720KB

Via dit formulier kan u uw zelfstandige klant toevoegen aan het Klantenportaal (Uniek Loket) om online fiscale attesten, saldi en loopbaangegevens te raadplegen. U kan er ook werkgevers mee toevoegen om online fiscale attesten, facturen, journaalposten op te vragen of om de rekening-courant en de sociale balans te raadplegen.

Downloaden

Volmacht Ondernemingsloket | 126KB

Via dit formulier kan uw klant aan u de toelating geven om zijn dossier bij het ondernemingsloket in orde te maken (oa. handtekening, …)

Downloaden
Contact
Samenwerken met Acerta
Geïntegreerde dienstverlening
Opleidingen
Samenwerken met uw klanten
Lanceer uw starters
Begeleid uw zelfstandigen
Ondersteun uw werkgevers
Tools
Uw tools
Tools voor uw klanten
€-conometer
Partnerinformatie
Documenten
Publicaties
Nieuws
Events
Nieuwsbrief