Naar inhoud

Home Partnerinformatie Documenten Aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Aansluitingsverklaring zelfstandige of helper | 290KB

Via dit formulier sluit je als natuurlijke persoon aan bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds.

Downloaden

Aansluitingsverklaring meewerkende echtgeno(o)t(e) | 257KB

Via dit formulier sluit je als aan bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds als je geen eigen statuut hebt en je jouw zelfstandige partner helpt (buiten de vennootschap). Enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden.

Downloaden

Aansluitingsverklaring vennootschap | 267KB

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Met dit document sluit je de pas opgerichte vennootschap aan of muteer je met je bestaande vennootschap naar het sociaal verzekeringsfonds van Acerta.

Downloaden

Verklaring van overkomst : overstappen naar Acerta | 257KB

Reeds actieve zelfstandigen die al aangesloten zijn bij een ander fonds maar naar Acerta willen overstappen, doen dit via deze bundel (verklaring van ontslag bij hun huidig fonds + verklaring van aansluiting bij Acerta).

Downloaden
Contact
Samenwerken met Acerta
Geïntegreerde dienstverlening
Opleidingen
Samenwerken met uw klanten
Lanceer uw starters
Begeleid uw zelfstandigen
Ondersteun uw werkgevers
Tools
Uw tools
Tools voor uw klanten
€-conometer
Partnerinformatie
Documenten
Publicaties
Nieuws
Events
Nieuwsbrief