Naar inhoud

Home Disclaimer

Disclaimer

Acerta beoogt functionele en correcte e-service !

Acerta streeft er naar om de elektronische diensten die aangeboden worden zo goed mogelijk uit te voeren. Nochtans wijst Acerta elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Aangezien de online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en persoonlijke paswoorden die toegekend worden aan de gebruikers wijst Acerta elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van paswoorden door de gebruiker.

De sociaal-juridische wetgeving is voortdurend in beweging. Ondanks het feit dat Acerta er naar streeft om de aangeboden informatie en diensten volledig correct te houden wijzen wij elke verantwoordelijkheid op dit vlak af.

Simulaties die gemaakt worden via deze website worden altijd meegedeeld onder voorbehoud. De resultaten dienen als “richtinggevend” beschouwd te worden en zijn niet verbindend.

registreer nu
Samenwerken met Acerta
Geïntegreerde dienstverlening
Opleidingen
Samenwerken met uw klanten
Lanceer uw starters
Begeleid uw zelfstandigen
Ondersteun uw werkgevers
Tools
Uw tools
Tools voor uw klanten
Partnerinformatie
Documenten
Publicaties
Nieuws
Events
Nieuwsbrief